Királyi Könyvek - 10.1

Name Bajmóc mezőváros
Type Királyi Könyvek
Issuer of charter Ferdinánd 1; mezőváros kiváltságai; vásártartás engedélyezése;
Ferdinánd 3; Pozsony; 1647.03.05; vásártartás engedélyezése; mezőváros kiváltságai;
Resident Pozsony;
Related Pálffy de Erdőd Pál Pozsony vármegye főispánja,pozsonyi főkapitány,országbíró,aranysarkantyús vitéz,kamarás,királyi tanácsos
ti:Szelepcsényi György veszprémi püspök,kancellár
Serial number 10.1
Archival reference A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 10. kötet - 1 - 2. oldal
E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 7. kötet - 588. oldal
Identifier HU MNL OL A 57 - 10 - 0001

Content provider