Királyi Könyvek - 7.467/a

Name Veres de Nyek Mátyás mosoni főesperes,győri kanonok
Type Királyi Könyvek
Issuer of charter Nádasdy Pál Vas vármegye főispánja; Keresztúr; 1615.06.30; egyházi javadalom adományozása;
Birtok Sopron;
Related e:Poloszticzay András
ti:Forgách de Ghymes et Gách Ferenc esztergomi érsek, Náprági Demeter kalocsai érsek, Balásfi Tamás boszniai püspök, Prainer János győri főkapitány
Notes soproni keresztes konvent
Serial number 7.467/a
Archival reference A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 7. kötet - 808 - 809. oldal
Identifier HU MNL OL A 57 - 07 - 0467 / a

808
809
Search result navigation
Content provider