HU BFL - IV.1343.f - 1870 - V.0023

Reference code HU BFL - IV.1343.f - 1870 - V.0023
Database Civil lawsuits
Title of archival unit IV.1343.f - Budapest Főváros Levéltára. A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Visszaállított Városi Törvényszék iratai. Válóperek
Type házassági bontóper
Year 1870
Reference number V.0023
Description az 1870.ápr.27-i rabbinátusi békéltetési bizonyítvány szerint felperes, okmány alapján, az ágytól-asztaltól való elválasztást követelte, amit férje korábban megígért; alperes azonban azt jelenti ki, hogy az okmányt a megbékélés reményében adta ki, s minden kötelezettségét továbbra is teljesíteni akarja - a tvszk., hivatkozva arra, hogy alperes a felek között kötött válási szerződésben a válólevél kiadására való hajlandóságát kijelenti, de az 1863-as udvari rendelet ennek kijelentését a bíróság előtt is világosan megköveteli, s mivel ez nem történt meg, s miután felperes férje tagadásával szemben az érzékeny keserítéseket beigazolni nem tudta, a keresetet elutasítja; a Kúria azonban felbontja a házasságot, hivatkozva arra, hogy alperes a szerződésben beismerte a köztük lévő viszályokat, amelyek már természetüknél fogva keserítéseket foglalnak magukban, beleegyezett és becsületszavát adta a házasság felbontására, s miután felperes férjét visszakínálható főesküvel megkínálta, s alperes azt el nem fogadta, az érzékeny keserítés a ppt. 233. és 234.§. értelmében beigazoltnak volt veendő - az 1871.aug.8-án kelt rabbinátusi bizonyítvány szerint, "a zsidó vallás szabványai szerint zsidó házasság, míg mindkét házasfél él, rituális válólevél átadása nélkül felbontottnak nem tekinthető, amennyiben zsidó lelkész válólevél nélkül a nő vagy férjnek más házasság iránti megesketését nem foganatosíthatja."
magyar
Participant
Name Mannheimer Zsófia
Role in affair felperes

Name Mannheimer Ignác dr.
Role in affair alperes
Status/occupation ügyvéd
Address/Location Pest (1863)

Content provider