FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 62

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.01.5–7.
Reference number 62
Place Székesfehérvár
Description Kihirdették őfelségének a pálos atyák kérésére kiadott rendeletét Alsó- és Felső-Csút, Ácsa és Kajászószentpéter birtokokkal kapcsolatban. Nincs akadálya annak, hogy a birtokukban levő, benyújtott kiváltságlevelek alapján az atyák részére a jelenlegi uradalom sértetlenül állíttassék helyre. Felolvasták Magyarország nádorának hasonlóan olyan értelmű rendeletét, hogy a tőle nem régen kieszközölt védleveleket hatályon kívül kell helyezni.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider