ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2832

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.07.21.
Reference number 2832
Place h.n.
Description A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: az alispán úr a mostani naptól számított tizenötöd napon menjen ki a Homonnay Ferenc részére és Homonnay Gáspár ellen elrendelt végrehajtás elvégzésére.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider