BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 21

Database Minutes of corporate bodies
Type BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1569.03.23.
Reference number 21
Description Petres és Négyessy jelentette, hogy [elvégezték] Csáki Bálint szökött jobbágy visszakövetelését őfelségétől Emődről az emődi bíró által, a jobbágy azonban azt válaszolta, hogy az ura fog törvénykezni a dologban.
A tiszttartó prókátora előadta, hogy a mondott Csáki Bálint nem jobbágyként, hanem szolgaként ment Emődre, ahol meg is nősült; majd Emőd elpusztulásának idején Nagymihályra ment és onnét mint jobbágy költözött vissza korábbi lakóhelyére. A felperes bizonyítson; ő ennek érdekében szolgabírót és esküdtet kér.
Source TÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578

Search result navigation
Content provider