HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 04822 - Willfinger

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 04822 - Willfinger
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1873
Reference number 04822
Description Wilfinger vezérnév alatt több vegyes ügy található.
A két főcsoportot Wilfinger Pál ill. Wilfinger Sámuel (Samu) hagyatéki ügyei képzik (akik feltehetően testvérek).
LESZÁRMAZÁS
*Wilfinger Pál+König Janka (W. Pál második felesége)
** W. Vilma (K. Janka egyetlen saját gyermeke)
** W. Pál (1852k.-?)
** W. Sámuel
** W. Gusztáv
** W. Sándor
** W. Sarolta+Pataky Imre
** W. Emília+Torkos László
*Wilfinger Sámuel+König Jozefa (később Tobisch Károlyné) - testvére: König Károly (édesanyjuk König Julianna)
** W. Gizella
Az ügyiratban W. Gizella öröksége kapcsán kerül elő id. Handtl Károly gyógyszerész és neje Wilfinger Hermina (aki feltehetően Wilfinger Pál és Sámuel testvére)
Wilfinger Pál kiskorú árváinak előbb a legidősebb testvér W. Pál, majd Torkos László volt a gyámja (kivéve Vilmának, akinek édesanyja, König Janka), illetve Busbach Péter.
Wilfinger Gizella gyámja König Julianna ill. König Károly.
Az ügyiratban szereplő jelentős iratok:
A Torkos László gyám, Torkos Lászlóné sz. Wilfinger Emilia, illetve Szalay István és neje sz. Kniz Mária között 1872-ben kötött, a néhai Wilfinger Pál hagyatékához tartozó, Pest Terézváros Nagymező u. 1129. sz. házat tárgyazó adásvételi szerződés
A Wilfinger-örökösök és Frankl Gottlieb között Ökröss Bálint közjegyző előtt, 1878-ban kötött, ua. házat illető adásvételi pótszerződés.
Gyámi számadások az összes gyám részéről.
Torkos László bérleti szerződése a Nagymező z. 52. sz. házra (német, 1869)
magyar
Participant
Name Torkos László
Role in affair gyám
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Status/occupation gimnáziumi tanár
Address/Location Pest Síp u. 6. lakhely

Name Busbach Péter
Role in affair gyám
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Address/Location Pest Lipótváros Bálvány u. 3. lakhely

Content provider