HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00908 - Wagner

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00908 - Wagner
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1873
Reference number 00908
Description LESZÁRMAZÁS
Wagner Jakab (1795-1872)+Brenner Teréz (?-1867)
*Wagner Mihály (1822-1872)+Huber Mária
**Wagner Júlia
*Wagner Antal (1827-?)
*Kellner (sz. Wagner) Borbála
Wagner Jakab hagyatékának tárgyalása során meghalt fia, Mihály, így az ő öröksége kiskorú gyerméker, Júliára szállt. Júlia gyámja édesanyja lett.
A Kellner név Köllner formában is előfordul.
magyar
Participant
Name Wagner Jakab
Role in affair örökhagyó
Date of Birth 1795 körül
Date of event 1872.03.14.
Status/occupation vincellér
Religion róm.kat.
Address/Location Buda Tabán Köz u. 888. lakhely
Significant document types Halálesetfelvétel: van

Name Wagner Jakabné Brenner Teréz
Role in affair örökhagyó
Date of event 1872.03.14.
Address/Location Buda Tabán Köz u. 888. lakhely

Name Wagner Mihály
Role in affair örökös és örökhagyó
Date of Birth 1822 körül
Date of event 1872.03.14.
Address/Location Buda Tabán 849. sz. lakhely

Name Wagner Julianna kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1872.03.14.
Address/Location Buda Tabán 849. sz. lakhely

Name Wagner Mihályné özv. Huber Mária
Role in affair gyám
Date of event 1872.03.14.
Address/Location Buda Tabán 849. sz. lakhely

Name Wagner Antal
Role in affair örökös
Date of Birth 1827 körül
Date of event 1872.03.14.

Name Kellner Borbála Wagner Borbála
Role in affair örökös
Date of event 1872.03.14.

Content provider