HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02869 - Balás

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02869 - Balás
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 02869
Description Balás vezérnév alatt három ügy különíthető el egymástól: Balás Edéné sz. Forinyák Hermina hagyatéki ügye, Balás Ede hagyatéki ügye, valamint kiskorú fiuk gyámsági ügye.
Kisk. Balás Béla gyámsági ügyében a gyámi kinevező határozat nem található az iratok között, így az esemény időpontjaként a fennmaradt iratok kezdő dátuma, 1872 került feltüntetésre. Az ügyben fennmaradt éves gyámi elszámolások: 1872-1887. A legéndi birtok (Nógrád vm.) haszonbérleti ügyei: haszonbérleti szerződések (1861, 1874, 1883); bordézsmaváltásg ügyében legéndi lakosok 1872-ben tett nyilatkozata az 1861-ben fizetett bordézsmáról; újabb legéndi birtok megvásárlása és haszonbérbe adása (1880). A Nádor u. 7. sz. ház (Forinyák-féle ház) házbérnegyed-kimutatása 1875-ből (lakások szerint a bérlők neve és foglalkozása feltüntetve).
Balás Ede hagyatéki ügye mindössze a végrendeletet és a hagyatéki leltárt tartalmazza.
Balás Edéné sz. Forinyák Hermina hagyatéki ügye egyedül a kihirdetett végrendeletet tartalmazza. Miután az elhalálozás időpontja nem derül ki, így az esemény időpontjaként a végrendelet kihirdetésének dátuma lett feltüntetve.
magyar
Participant
Name Forinyák Gyula
Role in affair gyám
Date of event 1872
Status/occupation m. kir. honvéd őrnagy, ezredes, Ludovica aligazgatója, alispán
Address/Location Székesfehérvár lakhely

Content provider