HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 06739 - Schaller

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 06739 - Schaller
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 06739
Description Schaller-vezérnév alatt egymásba fonódva:
- Schaller János hagyatéki ügye (1853)
- kisk. Schaller Anna, Ferenc és Mária gyámsági ügye
- Habermann Jánosné sz. Schaller Mária hagyatéki ügye (1865)
- Habermann János hagyatéki ügye (1870)
- kisk. Habermann Henrik hagyatéki ügye (1871)
- kisk. Habermann Zsófia hagyatéki ügye (1880)
- kisk. Habermann Mária, Zsófia, Paulina és Katalin gyámsági ügye
Schaller-kiskorúak gyámsági ügyében:
- számlák, 1853-1868
- házkezelési iratok, 1853-1868 (Pest, Józsefváros, Német u. 20. (21.?) és Víg u. 28. sz. alatti ház) (számlák, bevétel-kiadás elszámolások, lakbérkimutatások)
- ingatlan-árverési jegyzőkönyv, 1853 (budaörsi szőlő)
- ingatlan-értékbecslés, 1845 (kőbányai szőlők)
- Sürgöny, 1863.11.10.
- Ungarische Nachrichten, 1863.11.10.
magyar
Participant
Name Schaller János
Role in affair örökhagyó
Date of Birth 1800 körül
Date of event 1853.05.14.
Status/occupation kovácsmester
Religion róm.kat.
Address/Location Pest Józsefváros Német u. 1125/21. (20.?) lakhely, házingatlan
Pest Józsefváros Víg u. 1162/28. házingatlan
Pest Rákos 305. szántó
Pest Törökőr 287. szántó
Budaörs 1564. szőlő
Budaörs 1567. szőlő
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Schaller Károly
Role in affair örökös
Mother's name Gratzer Borbála
Date of event 1853.05.14.
Status/occupation bérkocsis
Address/Location Pest Józsefváros Német u. 20. lakhely
Budapest VII. Szövetség u. 35. lakhely

Name Schaller János
Role in affair örökös és gyám
Mother's name Gratzer Borbála
Date of event 1853.05.14.
Status/occupation fuvaros, bérkocsis
Address/Location Pest Józsefváros Német u. 20. lakhely
Budapest VIII. Víg u. 15. lakhely

Name Ivanits Fábiánné Schaller Anna
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Gratzer Borbála
Date of event 1853.05.14.
Status/occupation bognármester neje
Address/Location Pest Józsefváros Német u. 21. lakhely

Name Schaller Ferenc
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Gratzer Borbála
Place of birth Pest
Date of Birth 1838.05.02.
Date of event 1853.05.14.
Status/occupation bérkocsis
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest VII. Három Dob u. Otl-féle gyár mellett lakhely

Name Habermann Jánosné Schaller Mária (Irma)
Role in affair örökös, gyámolt és örökhagyó
Mother's name Gratzer Borbála
Date of event 1865
Status/occupation hentesmester neje
Religion evang.
Address/Location Pest Józsefváros Fecske u. 32. lakhely
Pest Józsefváros Német u. 1125. házingatlan
Pest Józsefváros Víg u. 1162. házingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Csengey Endre dr.
Role in affair gyám
Date of event 1853.05.14.
Status/occupation ügyvéd
Address/Location József tér 10. lakhely

Name Schuszter János
Role in affair gyám
Date of event 1853.05.14.
Status/occupation vendéglős
Address/Location Pest Józsefváros Német u. 17. lakhely

Name Habermann Henrik kisk.
Role in affair örökhagyó
Mother's name Gronauer (Kronauer) Paulina
Place of birth Budapest
Date of Birth 1869
Date of event 1871.03.31.
Religion evang.
Address/Location Budapest VII. Wesselényi u. 3-5. lakhely
Budapest VIII. Német u. 20. ingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Levius Jánosné (Miklósné, Miklós Jánosné) Habermann Mária
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Schaller Mária
Date of Birth 1861 körül
Date of event 1865
Status/occupation mézeskalácsos neje
Address/Location Pozsony Kórház u. 19. lakhely

Name Habermann Zsófia kisk.
Role in affair örökös, gyámolt és örökhagyó
Mother's name Schaller Mária
Place of birth Budapest
Date of Birth 1863 körül
Date of event 1880.07.07.
Religion evang.
Address/Location Budapest VII. Kazinczy u. 20. lakhely
Budapest VIII. Német u. 20. ingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Habermann Paulina kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Gronauer (Kronauer) Paulina
Date of Birth 1867 körül
Date of event 1871.03.31.
Address/Location Budapest VII. Wesselényi u. 3-5. lakhely

Name Habermann Katalin kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Gronauer (Kronauer) Paulina
Date of Birth 1868 körül
Date of event 1871.03.31.
Address/Location Budapest VII. Wesselényi u. 3-5. lakhely

Name Habermann János
Role in affair örökhagyó
Date of event 1870.07.08.
Status/occupation hentesmester
Address/Location Budapest VII. Wesselényi u. 3-5. lakhely
Pest Józsefváros Német u. 1125/21. (20.?) ingatlan
Pest Józsefváros Víg u. 1162/28. ingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Herz Ferenc
Role in affair gyám
Date of event 1871.03.31.
Status/occupation VII. kerületi esküdt
Address/Location Budapest Kismező u. 2. I.em. lakhely

Name Habermann Jánosné özv. Gronauer (Kronauer) Paulina
Role in affair gyám
Date of event 1871.03.31.
Address/Location Budapest VII. Wesselényi u. 3-5. lakhely

Content provider