HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02992 - Küttel

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02992 - Küttel
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 02992
Description Küttel-vezérnév alatt elkülöníthető ügyek:
- egymásba fonódva özv. Küttel Jánosné sz. Keresztury Jozefa hagyatéki ügye (1856), Küttel István hagyatéki ügye (1863), Küttel János hagyatéki ügye (1863), valamint kisk. Küttel Magdolna, továbbá kisk. Küttel Gyula, Kálmán, Oszkár, Hugó és Kornélia gyámsági ügye;
- Küttel Jozefa hagyatéki ügye (1883).
Küttel Jozefa hagyatéki ügyében Jeszenszky Danó közjegyző járt el.
Özv. Küttel Jánosné sz. Keresztury Jozefa hagyatékában örökösödési per, Küttel János hagyatéka ellen pedig csődeljárás zajlott.
Az ügyben becsatolva megtalálható az 1826-ban elhunyt Küttel János hagyatékában született osztályegyezség (1837).
Német nyelvű magánlevelek (1859,1860,1863).
LESZÁRMAZÁS:
Küttel János (1770.k.-1826) + Keresztury Jozefa (1780.k.-1856)
*Küttel István (1814-1863) + Seltenreich Jozefa
**Küttel Gyula (1844-?)
**Küttel Kálmán (1845-?)
**Küttel Oszkár (1847-?)
**Küttel Hugó (1848-?)
**Küttel Kornélia (1856-?)
*Küttel János (1811-1863) + Nagy (Gross) Magdolna (?-1863)
**Küttel Magdolna
*Küttel Jozefa (1812.k.-1883)
magyar
Participant
Name Küttel Jozefa
Role in affair örökös és örökhagyó
Place of birth Kőszeg
Date of Birth 1812 körül
Date of event 1883.04.07.
Status/occupation hátulajdonosnő
Religion evang.
Address/Location Budapest IV. Duna u. 4. lakhely, házingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Küttel Lenke kisk.
Role in affair örökös
Date of event 1883.04.07.

Name Küttel Kálmán kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Seltenreich Jozefa
Date of Birth 1845.10.05.
Date of event 1856.02.29.
Status/occupation miniszteri hivatalnok
Address/Location Budapest Víziváros Öt Pacsirta u. 518. lakhely

Name Küttel Oszkár kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Seltenreich Jozefa
Date of Birth 1847.03.05.
Date of event 1856.02.29.
Status/occupation kereskedő segéd
Address/Location Budapest Úri u. gr.Pálffy-ház Brünner kereskedőnél lakhely

Name Küttel Kornélia kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Seltenreich Jozefa
Date of Birth 1856.07.26.
Date of event 1856.02.29.

Name Küttel Jánosné özv. Keresztury Jozefa
Role in affair örökhagyó
Place of birth Kőszeg
Date of Birth 1780 körül
Date of event 1856.02.29.
Status/occupation orvos özvegye
Religion evang.
Address/Location Pest Belváros Duna u. 129/2. lakhely, házingatlan
Kőszeg birtok
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Küttel Magdolna kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Nagy Magdolna
Place of birth Cinkota
Date of Birth 1861.07.27.
Date of event 1856.02.29.
Religion evang.

Name Küttel Gyula kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Seltenreich Jozefa
Date of Birth 1844.05.01.
Date of event 1856.02.29.
Status/occupation állatorvos

Name Küttel Hugó kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Seltenreich Jozefa
Date of Birth 1848.11.03.
Date of event 1856.02.29.
Status/occupation m.kir.honvéd

Name Küttel Istvánné özv. Seltenreich Jozefa
Role in affair gyám
Date of event 1856.02.29.
Address/Location Buda Széna tér Rottenbiller-ház I.em. lakhely
Budapest Víziváros Öt Pacsirta u. 518. lakhely

Name Barabás Dániel dr.
Role in affair gyám
Date of event 1856.02.29.
Status/occupation ügyvéd és váltójegyző
Address/Location Pest Belváros Zrínyi u. 2. lakhely

Name Küttel János
Role in affair örökhagyó
Mother's name Keresztury Jozefa
Place of birth Pest
Date of Birth 1811.02.25.
Date of event 1863.07.19.
Status/occupation magánzó, házbirtokos
Religion evang.
Address/Location Pest Belváros Hal tér 2. lakhely
Pest Magyar u. 10. lakhely
Pest Üllői út 90. lakhely
Pest Belváros Duna u. 129/2. házingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Küttel István
Role in affair örökhagyó
Mother's name Keresztury Jozefa
Place of birth Pest
Date of Birth 1814.05.16.
Date of event 1863.05.09.
Status/occupation urasági ménesmester
Religion evang.
Address/Location Pest Stáció u. 38. lakhely
Pest Belváros Duna u. 129/2. házingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Content provider