HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00142 - Schädler

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00142 - Schädler
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type gyámsági ügy
Year 1873
Reference number 00142
Description Az ügyiratban megtalálható Schädler István nagykorúsítási tárgyalásának jegyzőkönyve.
magyar
Participant
Name Schädler István
Role in affair örökös és gyámolt
Date of Birth 1850.04.23.
Date of event 1873 körül (1873-1873)
Status/occupation fuvarosüzlet tulajdonosa
Address/Location Pest Felsőárok u. 23. lakhely

Name Szendeffy József
Role in affair gyám
Status/occupation ügyvéd

Name Keindorfer Józsefné Schädler Teréz
Role in affair örökös és gyámolt
Status/occupation varrónő
Address/Location Pest Gyep u. 7. lakhely

Name Schädler Ferenc
Role in affair örökhagyó

Name Schädler Ferencné özv. ? Erzsébet
Role in affair örökhagyó

Content provider