HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 08012 - Lepora

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 08012 - Lepora
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1874
Reference number 08012
Description A hagyatéki ügyben Steinbach István közjegyző járt el.
magyar
Participant
Name Lyka István kisk.
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.
Address/Location Budapest Gizella tér 6. lakhely

Name Lyka Júlia kisk.
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.

Name Lyka Sándor
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.

Name Lyka Emil
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.

Name Lyka Miklós
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.

Name Márffy Béláné Lyka Katalin
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.
Address/Location Somogy m. Hentse lakhely

Name Lyka Döme
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.
Address/Location Fehér m. Pázmánd lakhely

Name Lyka György
Role in affair örökös
Date of event 1849.04.25.

Name Lepora Sándorné özv. Lyka Katalin
Role in affair örökhagyó
Date of event 1849.04.25.
Address/Location Pest Lipótváros Gizella tér 4. házingatlan
Pest Belváros Régiposta u. 21/7. házingatlan
Pest VII. Király u. 23. házingatlan
Pest VII. Király u. - Kiskereszt u. sarok házingatlan
Tétény fundus instructus
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Content provider