HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 08017 - Tressinszky

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 08017 - Tressinszky
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 08017
Description Tressinszky-vezérnév alatt elkülöníthető ügyek:
- Tressinszky Istvánné sz. Lejtényi Mária hagyatéki ügye (1871)
- özv. Straub Anna hagyatéki ügye (1874)
- Christen Mária hagyatéki (1874), valamint kisk. Straub Katalin és kisk. Tressinszky Géza gyámsági ügye
- Tressinszky István hagyatéki ügye (1879)
- özv. Lejtényi Jánosné sz. Ribáry Antónia hagyatéki ügye (1889)
Christen Mária hagyatéki ügyében kisk. Straub Katalin és kisk. Tressinszky Géza hagyományosként szerepelnek.
Özv. Lejtényi Jánosné sz. Ribáry Antónia hagyatéki ügyében:
- ingatlan-értékbecslés, 1890 (Budapest, II. Donáti u. 24.)
LESZÁRMAZÁS:
(A)
Lejtényi János + Ribáry Antónia (1831.k.-1889)
*Lejtényi Lilla + Nagy György
*Lejtényi Dezső
*Lejtényi Mária (?-1871) + Tressinszky István (lásd: B-tábla)
(B)
Tressinszky István (1842.k.-1879) + (1) Lejtényi Mária (?-1871)
**Tressinszky Géza (1870.k.-?)
+ (2) Schaffer Mária
**Tressinszky Borbála
**Tressinszky Gizella
magyar
Participant
Name Lejtényi (Lejthényi) Jánosné özv. Ribáry Antónia
Role in affair örökhagyó
Place of birth Buda
Date of Birth 1831 körül
Date of event 1889.11.05.
Status/occupation háztulajdonosnő
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest II. Donáti u. 24. lakhely, házingatlan
Budapest Vám u. 5. házingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Nagy Györgyné peremartoni Lejtényi Lilla
Role in affair örökös
Mother's name Ribáry Antónia
Date of event 1889.11.05.
Status/occupation államjószág-igazgató neje
Address/Location Temesvár lakhely

Name Tressinszky (Tresinszky) István
Role in affair örökhagyó
Place of birth Graz (Ausztria)
Date of Birth 1842 körül
Date of event 1879.10.30.
Status/occupation hivatalnok (alföldi vasútnál)
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest Vár Várfok u. 356. lakhely
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Lejtényi (Lejthényi) Dezső
Role in affair örökös
Date of event 1889.11.05.
Status/occupation hivatalnok (Belügyminisztérium)
Address/Location Budapest Donáti u. 24. lakhely

Name Tressinszky (Tresinszky) Géza kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Lejtényi Mária
Date of Birth 1870 körül
Date of event 1879.10.30.

Name Tressinszky (Tresinszky) Istvánné Lejtényi (Lejthényi) Mária
Role in affair örökhagyó
Date of event 1871.11.23.
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Straub Anna özv.
Role in affair örökhagyó
Date of Birth 1816 körül
Date of event 1874.05.17.
Religion róm.kat.
Address/Location Buda Krisztinaváros 414. lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Straub (Polatschek, Polatsek) Katalin kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of Birth 1859 körül
Date of event 1875.09.

Name Pauler Gyula dr.
Role in affair gyám
Date of event 1875.09.
Status/occupation ügyvéd, levéltárnok
Address/Location Pest Belváros Egyetem u. 1. lakhely

Name Várady Béla dr.
Role in affair gyám
Date of event 1875.09.
Status/occupation ügyvéd
Address/Location Budapest IV. Kígyó u. 2. lakhely

Name Bende Ödön dr.
Role in affair gyám
Date of event 1875.09.
Status/occupation ügyvéd

Name Christen Mária
Role in affair örökhagyó
Date of event 1875.09.
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Content provider