HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 05565 - Szemere

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 05565 - Szemere
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki, gyámsági és gondnoksági ügy
Year 1874
Reference number 05565
Description Szemere-vezérnév alatt elkülöníthető ügyek:
- egymástól el nem különíthetően özv. Szemere Lászlóné sz. Korove Erzsébet, Szemere Bertalanné sz. Jurkovits Leopoldina és Szemere Bertalan hagyatéki, Szemere Bertalan gondnoksági, valamint kisk. Szemere Gizella és Attila gyámsági ügye
- Balassa István hagyatéki és kisk. Balassa Katalin, Ilona, Ferenc, Károly, János, István, Béla és Ödön gyámsági ügye
- Bésán József hagyatéki ügye
Bésán József hagyatékában kisk. Szemere Attila és kisk. Balassa István hagyományosként szerepelnek.
A Szemere-féle hagyatéki és gyámsági ügyben:
- ingóság-árverési jegyzőkönyv, 1866
- haszonbérleti szerződések (Vatta és Csobaj) (1861,1869,1875,1877,1878)
- számla, 1877 (ruházkodás)
- a gyámolt levelei gyámjához, 1875 (kisk. Szemere Attila Balassa Istvánnak)
- kisk. Szemere Gizella lakásbérlésének és bérelt lakásában háztartása felszerelésének ügye, 1877 (a szükséges berendezési tárgyak és háztartási eszközök listája)
LESZÁRMAZÁS:
Szemere László + Korove Erzsébet (1780.k.-1865)
*Szemere Bertalan (1812-1869) + Jurkovits Leopoldina (?-1865)
**Szemere Mária (1850.k.-?) + Freemann, John
**Szemere Gizella (1856.k.-?) + Kürthy Emil
**Szemere Attila (1859-?)
*Szemere Mária + Jakabfalvay Sámuel
**Jakabfalvay Jolán + Balogh Zoltán
magyar
Participant
Name Szemere Bertalanné Jurkovits (Jurkovics) Leopoldina
Role in affair örökhagyó
Date of event 1865.03.21.
Address/Location Borsod m. Vatta ingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Szemere Lászlóné özv. Korove Erzsébet
Role in affair örökhagyó
Date of Birth 1780 körül
Date of event 1865.09.18.
Status/occupation földbirtokosnő
Religion evang.
Address/Location Borsod m. Vatta lakhely, birtok
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Freemann Jakabné (Freemann, John) Szemere Mária
Role in affair örökös
Mother's name Jurkovits Leopoldina
Date of Birth 1850 körül
Date of event 1865.03.21.
Address/Location Franciaország Párizs lakhely

Name Szemere Attila
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Jurkovits Leopoldina
Place of birth Párizs
Date of Birth 1859.05.31.
Date of event 1865.03.21.
Address/Location Budapest Akadémia-palota lakhely

Name Kürthy Emilné Szemere Gizella
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Jurkovits Leopoldina
Place of birth Párizs
Date of Birth 1856 körül
Date of event 1865.03.21.
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest Vas u. 5. lakhely
Budapest IV. Hal tér 5. lakhely

Name Balogh Zoltánné (utóbb Baranyi Ádámné) Jakabfalvy (Jakabfalvay) Jolán
Role in affair örökös
Mother's name Korove Erzsébet
Date of Birth 1843 körül
Date of event 1865.09.18.
Address/Location Budapest VI. Sugárút 53. lakhely

Name Balassa István
Role in affair gondnok, gyám és örökhagyó
Place of birth Szentlőrinc (Tolna m.)
Date of Birth 1815 körül
Date of event 1877.06.15.
Status/occupation ügyvéd
Religion evang.
Address/Location Budapest VI. Váci út 59. lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Szemere Bertalan
Role in affair gondnokolt és örökhagyó
Date of event 1869.01.18.
Address/Location Franciaország Párizs lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Mérő János
Role in affair gyám
Status/occupation ügyvéd
Address/Location Budapest Király u. 25. lakhely
Budapest Váci krt. 3. lakhely
Budapest Váci krt. 64. lakhely

Name Bésán (Besán, Bezsán) József
Role in affair örökhagyó
Date of event 1873
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Balassa Katalin kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1861 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa Ilona kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1862 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa Ferenc kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1864 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1866 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa János kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1868 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa István kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1872 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa Béla kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1874 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa Ödön kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Szeniczey Jozefa
Date of Birth 1876 körül
Date of event 1877.06.15.

Name Balassa Istvánné özv. Szeniczey Jozefa
Role in affair gyám
Date of event 1877.06.15.
Address/Location Budapest IV. Múzeum krt. 19. lakhely

Content provider