HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 07648 - Widder

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 07648 - Widder
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 07648
Description Widder-vezérnév alatt elkülöníthető ügyek:
- Widder Márk hagyatéki és kisk. Widder Henrik és Berchtold gyámsági ügye
- Widder Rozália hagyatéki ügye
Widder Rozália halálozásának dátuma az iratokból nem derül ki, az esemény időpontjaként a hagyatéki leltár felvételének éve került feltüntetésre.
magyar
Participant
Name Widder Rozália
Role in affair örökhagyó
Mother's name Rosenzweig Regina
Date of event 1873 körül (1873-1873)
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Widder Henrik
Role in affair örökös
Mother's name Rosenzweig Regina
Date of event 1873 körül (1873-1873)

Name Widder Márk
Role in affair örökhagyó
Date of event 1872.09.27.
Address/Location Pest Üllői út 215/64. házingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Widder Berchtold kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Lindenbaum Zsófia
Date of Birth 1871.08.31.
Date of event 1872.09.27.

Name Widder Henrik kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of Birth 1864.10.21.
Date of event 1872.09.27.

Name Hirschenhauser Ede
Role in affair gyám
Date of event 1872.09.27.
Status/occupation pálinkamérő

Name Krausz Adolfné (előbb özv. Widder Márkné) Lindenbaum Zsófia
Role in affair gyám
Date of event 1872.09.27.

Content provider