HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 00052 - Freiszleder

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 00052 - Freiszleder
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1874
Reference number 00052
Description Az ügyben csak a hagyatéki leltár és a hagyatékátadó végzés maradt fenn. A két iraton a halálozás dátuma eltérő: a hagyatéki leltártól eltérően a hagyatékátadó végzés 1872.06.11-ét adja meg a halálozás időpontjaként.
magyar
Participant
Name Freiszleder Károly kisk.
Role in affair örökhagyó
Mother's name Eberger Terézia
Date of event 1872.07.09.
Address/Location Pest Ferencváros Malom u. 332/34. házingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Freiszleder József ifj.
Role in affair örökös
Mother's name Eberger Terézia
Date of event 1872.07.09.
Address/Location Pest Ferencváros Malom u. 332/34. lakhely, házingatlan

Name Freiszleder Mária kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Eberger Terézia
Date of event 1872.07.09.
Address/Location Pest Ferencváros Malom u. 332/34. házingatlan

Name Freiszleder Nándor kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Eberger Terézia
Date of event 1872.07.09.
Address/Location Pest Ferencváros Malom u. 332/34. házingatlan

Name Freiszleder József id.
Role in affair örökös
Date of event 1872.07.09.
Address/Location Pest Ferencváros Malom u. 332/34. házingatlan

Content provider