HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 03354 - Emresz

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 03354 - Emresz
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 03354
Description Emresz-vezérnév alatt hat hagyatéki ügy és egy gyámsági ügy különíthető el:
(1) özv. Gömöry Károlyné sz. Bogsch Júlia hagyatéki ügye;
(2) Emresz Károlyné sz. Leyritz Irén hagyatéki ügye;
(3) Emresz Károly hagyatéki ügye;
(4) Leyritz Károly hagyatéki ügye;
(5) özv. Leyritz Károlyné sz. Mojsisovits Róza hagyatéki ügye;
(6) dr. Emresz Károly hagyatéki ügye;
(7) kisk. Emresz Károly gyámsági ügye.
Az ügyeket kisk. Emresz Károly gyámolt személye kapcsolja össze, mint valamennyi hagyatéki ügyben szereplő örökös. Gyámsági ügyének egy része azonban független a hagyatéki ügyektől, ezek elkülöníthetők.
(1) Özv. Gömöry Károlyné sz. Bogsch Júlia hagyatéki ügye házkezelési iratokat taratlmaz a Király utca 12. (korábban Király u. 7.) és 62. számú házakra vontakozóan.
(3) Emresz Károly hagyatéki ügyében található:
- a fűszerüzlet árucikkeinek jegyzéke, valamint különjegyzék az ásványvizekről;
- az üzlet adósainak jegyzéke;
- egy ingóság-árverési jegyzőkönyv 1876-ból;
- dr. Hauer Sándor ügyvéd költségjegyzéke 1877-ből.
A Széchenyi-forrás, valamint a belvárosi üzlet eladásának iratai. Emresz Károly fűszerkereskedése: Belváros, Váci u. 1., valamint Belváros, Úri u. 9.
(4) Leyritz Károly hagyatéki ügyében Tokaji Nagy Lajos közjegyző járt el.
(5) Özv. Leyritz Károlyné hagyatéki iratai között található végrendeletének vázlata. Hagyatéki iratai között ingatlan-becslési jegyzőkönyv a Nádor utcai (Tigris szálloda) és a Dob utcai házról 1887-ből (Linzbauer Fülöp építőmester szignálta). Az iratok között található egy nyugdíj-szerződés az örökösök és az elhunyt volt gondozónője, Weber Mária között, 1887-ből.
A hagyatéki ügyben Tokaji Nagy Lajos közjegyző járt el.
(7) Kisk. Emresz Károly gyámsági ügyének kezdő időpontjaként édesanyja, Emresz Károlyné sz. Leyritz Irén halálozási dátuma került feltüntetésre.
Az iratok között található: "A Budapesti Árú- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyzései", 1887.04.12.
A gyámsági iratok tartalmazzák a VII. Dob u. 44., valamint a VI. Király u. 12. (azelőtt Király u. 7.sz.) sz. házak házkezelési iratait. A Király u. 12. sz. házra vonatkozóan:
egy 1889-1890-es tatarozás költségjegyzékei; jövedelem-kimutatás az 1882-1886 közötti évekre.
Éves gyámi számadások: 1875-1896. A gyámi számadások ugyancsak tartalmaznak házkezelési iratokat a Király u. 12., a Király u. 62., a Dob u. 44., valamint a Nádor u. 5. sz. alatti házakra vonatkozóan. Az 1878-1896 közötti időszakra évente házbérnegyek szerint megtalálhatók a Király u. 12. sz. ház lakbérjövedelem-kimutatásai (lakók névsorával).
A Király u. 12. sz. ház korábban a Király u. 7. számmal azonos.
A családhoz lásd még a "1703/1875. Gömöry Bogsch"-ügyet (özv. Gömöry Károlyné sz. Bogsch Júlia hagyatéki ügyét). Az itt a Király u. 12. sz. házra vonatkozóan található házkezelési iratok az 1870-es évekre egészítik ki az Emresz-vezérnév alatti ügyekben fellelhető házkezelési iratokat.
magyar
Participant
Name Emresz Károlyné Leyritz Irén
Role in affair örökhagyó
Mother's name Mojsisovits Róza
Date of Birth 1852 körül
Date of event 1873.07.06.
Status/occupation kereskedő neje
Address/Location Pest Belváros Régiposta u. 3. lakhely
Pest Terézváros Király u. 899. házingatlan
Pest Terézváros Kemnitzer u. 905. házingatlan
Pest Terézváros Király u. 1432. házingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Emresz Károly
Role in affair örökös
Place of birth Sopron
Date of Birth 1840 körül
Date of event 1873.07.06.
Status/occupation fűszerkereskedő
Religion evang.
Address/Location Pest Terézváros Király u. 899. házingatlan
Pest Terézváros Kemnitzer u. 905. házingatlan
Pest Terézváros Király u. 1432. házingatlan

Name Emresz Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Leyritz Irén
Place of birth Pest, Belváros, Régiposta u. 3.
Date of Birth 1873.06.17.
Date of event 1873.07.06.
Religion evang.
Address/Location Pest Terézváros Király u. 899. házingatlan
Pest Terézváros Kemnitzer u. 905. házingatlan
Pest Terézváros Király u. 1432. házingatlan

Name Emresz Károly
Role in affair örökhagyó
Place of birth Sopron
Date of Birth 1840 körül
Date of event 1874.12.15.
Status/occupation fűszerkereskedő
Religion evang.
Address/Location Budapest IV. Úri u. 9. II.em. lakhely
Pest Városliget 92. ingatlan
Buda Széchenyi-forrás ingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Emresz Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Leyritz Irén
Place of birth Pest, Belváros, Régiposta u. 3.
Date of Birth 1873.06.17.
Date of event 1874.12.15.
Religion evang.
Address/Location Pest Városliget 92. ingatlan

Name Leyritz Károly
Role in affair örökhagyó
Place of birth Pest
Date of Birth 1828 körül
Date of event 1878.05.06.
Status/occupation magánzó
Religion evang.
Address/Location Budapest VI. Király u. 62. lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Wagner Nándorné Leyritz Olga
Role in affair örökös
Mother's name Mojsisovits Róza
Date of event 1878.05.06.
Status/occupation földbirtokosnő
Address/Location Nyitra m. Kovarczo lakhely

Name Emresz Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Leyritz Irén
Place of birth Pest, Belváros, Régiposta u. 3.
Date of Birth 1873.06.17.
Date of event 1878.05.06.
Religion evang.
Address/Location Sopron lakhely

Name Leyritz Károlyné özv. Mojsisovits Róza
Role in affair örökhagyó
Date of Birth 1828 körül
Date of event 1887.04.12.
Status/occupation magánzónő
Religion evang.
Address/Location Budapest VI. Andrássy út 64. lakhely
Budapest VII. Dob u. Dob u. - Kisdiófa u. sarok házingatlan
Budapest V. Nádor u. 5. házingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Wagner Nándorné Leyritz Olga
Role in affair örökös
Mother's name Mojsisovits Róza
Date of event 1887.04.12.
Status/occupation földbirtokos neje
Address/Location Nyitra m. Kovarczo lakhely
Budapest VII. Dob u. Dob u. - Kisdiófa u. sarok házingatlan
Budapest V. Nádor u. 5. házingatlan

Name Emresz Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Leyritz Irén
Place of birth Pest, Belváros, Régiposta u. 3.
Date of Birth 1873.06.17.
Date of event 1887.04.12.
Religion evang.
Address/Location Sopron lakhely
Budapest VII. Dob u. Dob u. - Kisdiófa u. sarok házingatlan
Budapest V. Nádor u. 5. házingatlan

Name Emresz Károly dr. bánhalmi
Role in affair örökhagyó
Place of birth Modor (Pozsony m.)
Date of Birth 1814 körül
Date of event 1891.01.31.
Status/occupation orvos
Religion evang.
Address/Location Sopron Színház u. 23. lakhely, házingatlan
Sopron kert
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Rupprecht Kálmánné vircsologi Emresz Amália
Role in affair örökös
Date of event 1891.01.31.
Address/Location Sopron lakhely
Sopron Színház u. 23. házingatlan
Sopron kert

Name Emresz Gyula bánhalmi
Role in affair örökös
Date of event 1891.01.31.
Status/occupation birtokos
Address/Location Veszprém m. Bánhalma lakhely
Sopron Színház u. 23. házingatlan
Sopron kert

Name Emresz István
Role in affair örökös
Date of event 1891.01.31.
Status/occupation iparos
Address/Location Egyesült Államok Chicago lakhely
Sopron Színház u. 23. házingatlan
Sopron kert

Name Emresz Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Leyritz Irén
Place of birth Pest, Belváros, Régiposta u. 3.
Date of Birth 1873.06.17.
Date of event 1891.01.31.
Religion evang.
Address/Location Sopron lakhely
Sopron Színház u. 23. házingatlan
Sopron kert

Name Gömöry Károlyné özv. Bogsch Júlia
Role in affair örökhagyó
Date of event 1869.04.16.
Address/Location Pest Terézváros Király u. 12. házingatlan
Pest Terézváros Király u. 62. házingatlan
Pest Terézváros Kétszív u. 721. házingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Leyritz Irén kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Mojsisovits Róza
Date of Birth 1852 körül
Date of event 1869.04.16.
Address/Location Pest Terézváros Király u. 12. házingatlan
Pest Terézváros Király u. 62. házingatlan
Pest Terézváros Kétszív u. 721. házingatlan

Name Leyritz Olga kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Mojsisovits Róza
Date of Birth 1856 körül
Date of event 1869.04.16.
Address/Location Pest Terézváros Király u. 12. házingatlan
Pest Terézváros Király u. 62. házingatlan
Pest Terézváros Kétszív u. 721. házingatlan

Name Fabiny Teofil
Role in affair végrendeleti végrehajtó
Date of event 1869.04.16.
Address/Location Pest Lipótváros Fő u. 3. lakhely

Name Emresz Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Leyritz Irén
Place of birth Pest, Belváros, Régiposta u. 3.
Date of Birth 1873.06.17.
Date of event 1873.07.06.
Religion evang.
Address/Location Budapest Lipótváros Nádor u. 5. házingatlan
Budapest Terézváros Király u. 12. (volt 7.sz.) házingatlan
Budapest Terézváros Király u. 62. házingatlan
Budapest VII. Dob u. 44. házingatlan
Budapest VII. István út. (volt Városliget 92.) telek
Buda Széchenyi-forrás ingatlan

Name Emresz Károly dr. bánhalmi
Role in affair gyám
Place of birth Modor (Pozsony m.)
Date of Birth 1814 körül
Date of event 1873.07.06.
Status/occupation orvos
Religion evang.
Address/Location Sopron lakhely

Name Rupprecht Kálmán
Role in affair gyám
Date of event 1873.07.06.
Status/occupation cs.kir.kapitány
Address/Location Sopron lakhely

Content provider