HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 03599 - Baloghy

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 03599 - Baloghy
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 03599
Description Az ügyben négy hagyaték jelenik meg: özv. Sárközi Józsefné sz. Sebes Terézia, Baloghy Lászkó, Baloghy Lászlóné sz. Ballun Etel és dr. Baloghy Ádám hagyatéka. A négy hagyatékhoz tartozó iratokat kisk. Baloghy Ernő gyámolt személye köti össze, mint valamennyi ügyben örökös.
Özv. Sárközi Józsefné hagyatéka ügyében örökösödési per zajlott, az örökösök személye így nem volt egyértelmű.
Baloghy László hagyatéki ügyéból mindössze egyetlen irat található.
Baloghy Lászlóné sz. Ballun Etel hagyatéki ügyéből csak a hagyatéki pótleltár, dr. Baloghy Ádám hagyatéki ügyéből pedig csak a halálesetfeltételi ív található meg az iratok között.
Kisk. Baloghy Ernő gyámsági ügyéből egyetlen irat található meg.
magyar
Participant
Name Baloghy László
Role in affair örökhagyó
Mother's name Sebes Krisztina
Date of event 1873.03.01.
Status/occupation jogtanácsos (Magyar Jelzálog Hitelbank)
Religion -
Address/Location Budapest Terézváros Wesselényi u. 316. házingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Baloghy Ernő kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Ballun Etel
Date of Birth 1866 körül
Date of event 1870.07.20.
Religion evang.
Address/Location Zombor lakhely

Name Sárközi Józsefné özv. Sebes Terézia
Role in affair örökhagyó
Date of event 1870.07.20.
Religion -
Address/Location Pest m. Pécel ingatlan
Pest m. Alsódabas ingatlan
Pest m. Felsődabas ingatlan
Pest m. Sár-Babád ingatlan
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Baloghy Ádám dr.
Role in affair örökhagyó és gyám
Place of birth Kövesd (Nógrád vm.)
Date of Birth 1836 körül
Date of event 1881.03.28.
Status/occupation ügyvéd
Religion evang.
Address/Location Budapest IV. Régiposta u. 5. lakhely
Budapest IV. Régiposta u. 6. lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Baloghy Lászlóné Ballun Etel
Role in affair örökhagyó
Date of event 1875.08.14.
Religion -
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Széchenyi Jenő
Role in affair gyám
Date of event 1870.07.20.
Status/occupation kanonok plébános
Address/Location Bács-Bodrog vm. Nemesmiletics lakhely

Content provider