HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 07419 - Kapetta

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 07419 - Kapetta
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1874
Reference number 07419
Description Az ügy az 1774-ben Kassán elhunyt Kapetta János családi hitbizománynak minősített hagyatéka körül forog. Az ügyben örökösök nem szerepelnek, csak haszonélvező: özv. Prskavetz sz. Strobach Antónia, valamint az ő 1878-ban bekövetkezett halála után örököse, Vinturini Jánosné sz. Prskavetz Magdolna, franzensbadi lakos.
Az ügy iratainak évköre: 1872-1883. Az esemény időpontjaként az ügy legkorábbi iratának keletkezési éve, 1872 került feltüntetésre.
magyar
Participant
Name Kapetta János
Role in affair örökhagyó
Date of event 1774
Status/occupation cs.kir.hadipénztári ellenőr
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Prskavetz özv. Strobach Antónia
Role in affair örökös
Date of event 1872
Status/occupation magánzó

Name Vinturini Jánosné Prskavetz Magdolna
Role in affair örökös
Mother's name Strobach Antónia
Date of event 1872
Address/Location Csehország Franzensbad lakhely

Content provider