HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02904 - Fillinger

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02904 - Fillinger
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 02904
Description Fillinger-vezérnév alatt egymásba fonódva:
- Fillinger János hagyatéki ügye (1866)
- Hyross Gézáné sz. Fillinger Gizella hagyatéki ügye (1880)
- Hyross Géza hagyatéki ügye (1881)
- kisk. Hyross Géza hagyatéki ügye (1884)
- Zsombor Ferenc (1876) és özv. Zsombor Ferencné sz. gr. szentgyörgyi Hugonnay Berta (1891) hagyatéki ügye
- kisk. Fillinger Gizella, Etelka, Gyula és Matild gyámsági ügye
- kisk. Hyross Géza és István gyámsági ügye
Özv. Zsombor Ferencné sz. gr. Hugonnay Berta hagyatéki ügyében örökösödési per zajlott.
Kisk. Hyross István gyámsági ügyében: ruházkodási számlák, útiköltség-elszámolás (1892)
Telekkönyvi kivonat (budai 5938. tb. 10396. hrsz.)
magyar
Participant
Name Zsombor Ferencné özv. Hugonnay Berta gr. szentgyörgyi
Role in affair örökhagyó
Date of event 1891.03.21.
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Hyross Gézáné Fillinger Gizella
Role in affair örökös, gyámolt és örökhagyó
Mother's name Schwartz Helén (Ilona)
Place of birth Budapest
Date of Birth 1854.04.15.
Date of event 1880.08.05.
Status/occupation segéd telekkönyvvezető neje
Religion róm.kat.
Address/Location Albertfalva lakhely
Budapest II. Oszlop u. 10. lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Hyross Géza kisk.
Role in affair gyámolt és örökhagyó
Mother's name Fillinger Gizella
Place of birth Budapest
Date of Birth 1871 körül
Date of event 1884.07.24.
Address/Location Budapest VIII. Üllői út József Fiúárvaház lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Hyross István kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Fillinger Gizella
Date of event 1881.05.24.
Status/occupation cukrászinas

Name Schmidt István
Role in affair gyám
Date of event 1881.05.24.
Status/occupation ügyvéd
Address/Location Szentendre 463. lakhely
Budapest IV. Lipót u. 26. lakhely
Budapest IV. Kecskeméti u. 3. lakhely
Budapest IV. Egyetem u. 3. lakhely

Name Engelhardt Károlyné Fillinger Etelka
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Schwartz Helén (Ilona)
Date of Birth 1855.09.23.
Date of event 1866.05.09.
Address/Location Buda Rókus u. 309. lakhely
Budapest II. Rókus u. 14. lakhely
Budapest I. Vérmező u. 13. lakhely

Name Engelhardt Lénárdné Fillinger Matild
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Schwartz Helén (Ilona)
Date of Birth 1858.11.23.
Date of event 1866.05.09.
Address/Location Buda Lipótmező Zöld Vadászhoz címzett vendéglő lakhely
Budapest Vérmező u. 13. lakhely
Budapest II. Rókus u. 4. lakhely
Budapest I. Lovas út 4. lakhely

Name Fillinger Gyula
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Schwartz Helén (Ilona)
Place of birth Budapest
Date of Birth 1857.03.14.
Date of event 1866.05.09.
Status/occupation birtokos, magánzó
Address/Location Buda Tabán 557. lakhely
Budapest I. Kereszt u. 7. lakhely
Budapest I. Attila u. 14. lakhely
Budapest I. Virág Benedek u. 5. lakhely
Albertfalva birtok

Name Zsombor Ferenc
Role in affair örökhagyó
Date of event 1876.01.22.
Address/Location Nagykanizsa birtok
Légrád birtok
Zablat birtok
Nagyottok birtok
Szelnicza birtok
Gyelekovecz birtok
Koprivnicza birtok
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Orsich Róbertné gr. Zsombor Paulina
Role in affair örökös
Date of event 1876.01.22.
Address/Location Horvátország Ottok lakhely

Name Fillinger János
Role in affair örökhagyó
Date of Birth 1817.07.03.
Date of event 1866.05.09.
Status/occupation kávés
Religion róm.kat.
Address/Location Buda Lágymányos ingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Hyross Géza
Role in affair örökhagyó
Place of birth Tinnye (Pest m.)
Date of Birth 1841 körül
Date of event 1881.05.24.
Status/occupation adóvégrehajtó napidíjas, foglalkozás nélkül
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest II. Oszlop u. 10. lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: van

Name Fillinger Jánosné özv. Schwartz Helén (Ilona)
Role in affair gyám
Date of Birth 1821.04.28.
Date of event 1866.05.09.
Religion róm.kat.
Address/Location Buda Rókus u. 309. lakhely
Budapest II. Nagy Rókus u. 3. lakhely
Budapest II. Víziváros Fő u. 200. lakhely
Budapest VI. Király u. 102. lakhely
Budapest I. Országház u. 17. lakhely

Content provider