HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 07637 - Gast

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 07637 - Gast
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1874
Reference number 07637
Description Az ügyben csak a hagyatéki leltár és a hagyatékátadó végzés maradt fenn. Az ügyben Steinbach István közjegyző járt el.
magyar
Participant
Name Gast Károly
Role in affair örökhagyó
Date of event 1874.03.28.
Address/Location Budapest Józsefváros Fecske u. 1239. házingatlan
Budapest Rákos 187/31. rét
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Gast József kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Bauer Katalin
Date of Birth 1873 körül
Date of event 1874.03.28.
Address/Location Budapest Józsefváros Fecske u. 27. lakhely
Budapest Józsefváros Fecske u. 1239. házingatlan
Budapest Rákos 187/31. rét

Content provider