HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 14870 - Pesoldt

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 14870 - Pesoldt
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1873
Reference number 14870
Description Az iratanyagban két hagyatéki ügy található (id. Pesold Józsefé, ill. nejéé), melyek azonban nem szétválaszthatóak.
Ingatlan adás-vételi szerződések és az ingatlanok kezelése körüli iratok:
- id. P. József és Korizmits László között 1861-ben kelt, promontori földeket és kistétényi szőlőket tárgyazó adásvételi szerződések
-örökhagyó és Dögler sz. Höbl Karolina között 1862-ben kötött, a Pest Terézváros Király u. 97/93. sz. házat tárgyazó adásvételi szerződés
-ifj. P. József és P. Jakab, illetve Haas sz. Deutsch Terézia között 1868.szept.19-én kelt, a Pest Terézváros 3Dob u. és Szövetség u. 447-456. sz. háztelkeket illető adásvételi szerződés
-id. P. József és neje, illetve P. Jakab és neje között 1857.júl.5-én kelt, a "Két Arany Oroszlánhoz" címzett fogadót tárgyazó adásvételi szerződés
LESZÁRMAZÁS:
Pesoldt József (1802.k.-1857)+Pesoldt (sz. Kurcz, mely Kurtz alakban is előfordul) Katalin (?-1864)
*Pesoldt József (1830.k.-?)
*Pesoldt Jakab (1828.k.-?)+Schäffer Anna
**Pesoldt Terézia vagy Erzsébet+Eggenberger Richárd
**Pesoldt Ilona
**Pesoldt Katalin
**Pesoldt Jenő
Pesoldt Jakab kiskorú gyermekei mellé Dr. Fábry István, majd Dr. Melczer Ottó (lak.: Vas u. 8., ill. Nádor u. 7.) (hagyatéki) gondnokok voltak kinevezve.
magyar
Participant
Name Pesoldt Józsefné özv. Kurcz Katalin
Role in affair örökös és örökhagyó
Date of event 1857.11.13.
Status/occupation kávés neje
Address/Location Pest Belváros Széna tér 3. lakhely
Pest Józsefváros Stáció u. 2. lakhely
Pest Józsefváros Stáció u. 25. lakhely
Significant document types Végrendelet: van

Name Pesoldt Katalin kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Schäffer Anna
Date of event 1857.11.13.

Name Pesoldt Jenő kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Schäffer Anna
Date of event 1857.11.13.

Name Pesoldt József ifj.
Role in affair örökös
Mother's name Kurcz Katalin
Date of event 1875.11.13.
Status/occupation fogyasztásiadó tiszt (1859)/pénzügyi hivatalnok (1868)
Address/Location Pest Széna tér 3. lakhely
Pest Feldunasor rkp. lakhely
Pest 5pacsirta u. 7. lakhely

Name Pesoldt Jakab
Role in affair örökös
Mother's name Kurcz Katalin
Date of event 1857.11.13.
Status/occupation kávés/vendéglős (1859)/telekhivatali tiszt (1868)/törvényszéki telekkönyvi hivatalnok (1872)
Address/Location Pest Széna tér 3. lakhely

Name Pesoldt József id.
Role in affair örökhagyó
Place of birth Sulbach (Bajorország)
Date of Birth 1802 körül
Date of event 1857.11.13.
Status/occupation vendéglős/kávés/háztulajdonos
Religion róm.kat.
Address/Location Pest Belváros Széna tér 3. lakhely
Significant document types Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Pesoldt Ilona kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Schäffer Anna
Date of event 1857.11.13.
Address/Location Pest Széna tér 3.

Name Eggenberger Richárdné Pesoldt Terézia
Role in affair örökös
Mother's name Schäffer Anna
Date of event 1857.11.13.

Name Pesoldt Jakabné Schäffer Anna
Date of event 1857.11.13.
Address/Location Pest Józsefváros Bérkocsis u. 1094. házingatlan tulajdon

Content provider