HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00613 - Ságody

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00613 - Ságody
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1873
Reference number 00613
Description Gyámi számadások a Pest Belváros Újvilág u. 22. sz. bérház kiadásairól és jövedelmeiről, ill. a gyámoltakra vonatkozó költségekről (1868-1873)
A ház adókönyvecskéi (1869-1872; 1875)
Házbérletiltás (1873)
Ságody Béla levelei Szendreffy Józsefhez
A gyámi elszámolások ügyében Weinhart Alajos közjegyző járt el.
magyar
Participant
Name Ságody Ignác
Role in affair örökhagyó
Date of event 1868-1875
Address/Location Pest Belváros Újvilág u. 22. házingatlan tulajdon

Name Ságody Ignácné Kopp Paulina
Role in affair örökhagyó
Date of event 1868-1875
Address/Location Pest Belváros Újvilág u. 22. házingatlan tulajdon
Kisvác házingatlan tulajdon

Name Szendeffy József
Role in affair gyám
Date of event 1868-1875
Status/occupation ügyvéd

Name Ságody Béla kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Kopp Paulina
Date of Birth 1851 körül
Date of event 1868-1875
Status/occupation városi írnok (Pest)/vasúti személyi pénztárnok
Address/Location Pest Belváros Újvilág u. 22. házingatlan tulajdon

Name Ságody Ignác kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of Birth 1853 körül
Date of event 1868-1875
Status/occupation matróz (DGT)
Address/Location Pest Belváros Újvilág u. 22. házingatlan tulajdon

Name Ságody Gizella kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Kopp Paulina
Date of Birth 1856 körül
Date of event 1868-1875
Address/Location Pest Belváros Újvilág u. 22. házingatlan tulajdon

Name Ságody Jolán kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Kopp Paulina
Date of Birth 1858 körül
Date of event 1868-1875
Address/Location Pest Belváros Újvilág u. 22. házingatlan tulajdon

Name Ságody Imre kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Kopp Paulina
Date of Birth 1862 körül
Date of event 1868-1875
Status/occupation gimnáziumi tanuló
Address/Location Pest Belváros Újvilág u. 22. házingatlan tulajdon

Content provider