HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02988 - Lang

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02988 - Lang
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 02988
Description Lang-vezérnév alatt két ügy különíthető el:
- kisk. Bánhegyi Melánia hagyatéki és kisk. Bánhegyi Vilma és Árpád gyámsági ügye;
- Lang János és Lang Jánosné sz. Thaller Teréz hagyatéki és kisk. Lang Árpád gyámsági ügye.
Lang János és neje hagyatéki ügyében Rupp Zsigmond közjegyző járt el.
Az ügyben található:
- ingatlan-árverési jegyzőkönvy (1887)
- ingóság-árverési jegyzőkönyv (1887)
- ingatlan-értékbecslések (1887,1889)
magyar
Participant
Name Lang János
Role in affair örökhagyó
Place of birth Budapest
Date of Birth 1819 körül
Date of event 1887.10.29.
Status/occupation magánzó, III. kerületi esküdt
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest III. Szentendrei út 16. lakhely
Budapest III. Felsőaranyhegy szőlő
Budapest III. Alsóaranyhegy szőlő
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Lang Jánosné (előbb Ecker Jakabné) Thaller Teréz
Role in affair örökhagyó
Place of birth Solymár (Pest m.)
Date of Birth 1811 körül
Date of event 1884.04.16.
Status/occupation szőlősgazda neje
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest III. Szentendrei út 209/16. lakhely
Budapest III. Korona u. 681/78. házingatlan
Budapest Péterhegy szőlő, legelő
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Kovács Józsefné özv. Ecker Anna
Role in affair örökös
Mother's name Thaller Teréz
Date of event 1887.10.29.
Status/occupation fűszeres neje
Address/Location Budapest III. Szentendrei út 16. lakhely
Budapest IV. Ferenc József rkp. 11. lakhely

Name Lang János ifj.
Role in affair örökös
Mother's name Thaller Teréz
Date of Birth 1852 körül
Date of event 1884.04.16.
Status/occupation kereskedő
Address/Location Ausztria Bécs Mariahilferstrasse 81. lakhely
Ausztria Bécs Fünfhaus-Bahnstrasse 5.

Name Lang György
Role in affair örökös
Mother's name Thaller Teréz
Date of Birth 1854 körül
Date of event 1884.04.16.
Status/occupation gazda, földbirtokos
Address/Location Budapest III. Lajos u. 221. lakhely

Name Lang Árpád kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Lang Róza
Place of birth Budapest
Date of Birth 1872.04.03.
Date of event 1884.04.16.
Religion róm.kat.

Name Korchus Antalné Ecker Teréz
Role in affair örökös
Mother's name Thaller Teréz
Date of event 1884.04.16.
Status/occupation magánzónő
Address/Location Budapest IV. Zöldfa u. 13. lakhely

Name Bánhegyi Árpád kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Ecker Borbála
Place of birth Pest, Belváros
Date of Birth 1862.07.23.
Date of event 1869.12.17.
Religion róm.kat.

Name Bánhegyi Vilma kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Ecker Borbála
Place of birth Pest, Belváros
Date of Birth 1861.01.26.
Date of event 1869.12.17.
Religion róm.kat.

Name Lang Ernő
Role in affair gyám
Date of event 1884.04.16.
Status/occupation magánhivatalnok, igazgató (Brassói Celulose Gyár Rt.)
Address/Location Budapest VIII. István tér 4. lakhely
Budapest V. Kálmán u. 24. lakhely
Budapest VI. Andrássy út 83. lakhely

Name Bánhegyi Melánia kisk.
Role in affair gyámolt és örökhagyó
Mother's name Ecker Borbála
Date of event 1869.12.17.
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Bánhegyi József
Role in affair gyám
Date of event 1869.12.17.
Status/occupation kereskedő
Address/Location Budapest IV. Városház u. 1. II.em. lakhely
Budapest IV. Városház u. 4. lakhely
Budapest IV. Rózsa tér 7. lakhely

Content provider