HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 09394 - Bittner

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 09394 - Bittner
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1874
Reference number 09394
Description Az elhalálozás időpontja nem derül ki az iratokból, azonban azok arra utalnak, hogy 1864-ben következett be. Az ügyben Steinbach István közjegyző járt el.
magyar
Participant
Name Bittner Sámuel
Role in affair örökhagyó
Date of event 1864
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Bittner Sámuel kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1864

Name Bittner Hermina kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1864

Name Bittner András kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1864

Name Ranosztay András
Role in affair gyám
Date of event 1864
Address/Location Pest Sertéskereskedő u. 26. lakhely
Pest Erdősor su. 32. lakhely

Content provider