HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 04822 - Wilfinger

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 04822 - Wilfinger
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1873
Reference number 04822
Description Wilfinger vezérnév alatt több vegyes ügy található.
A két főcsoportot Wilfinger Pál ill. Wilfinger Sámuel (Samu) hagyatéki ügyei képzik (akik feltehetően testvérek).
LESZÁRMAZÁS
*Wilfinger Pál+König Janka (W. Pál második felesége)
** W. Vilma (K. Janka egyetlen saját gyermeke)
** W. Pál (1852k.-?)
** W. Sámuel
** W. Gusztáv
** W. Sándor
** W. Sarolta+Pataky Imre
** W. Emília+Torkos László
*Wilfinger Sámuel+König Jozefa (később Tobisch Károlyné) - testvére: König Károly (édesanyjuk König Julianna)
** W. Gizella
Az ügyiratban W. Gizella öröksége kapcsán kerül elő id. Handtl Károly gyógyszerész és neje Wilfinger Hermina (aki feltehetően Wilfinger Pál és Sámuel testvére)
Wilfinger Pál kiskorú árváinak előbb a legidősebb testvér W. Pál, majd Torkos László volt a gyámja (kivéve Vilmának, akinek édesanyja, König Janka), illetve Busbach Péter.
Wilfinger Gizella gyámja König Julianna ill. König Károly.
Az ügyiratban szereplő jelentős iratok:
A Torkos László gyám, Torkos Lászlóné sz. Wilfinger Emilia, illetve Szalay István és neje sz. Kniz Mária között 1872-ben kötött, a néhai Wilfinger Pál hagyatékához tartozó, Pest Terézváros Nagymező u. 1129. sz. házat tárgyazó adásvételi szerződés
A Wilfinger-örökösök és Frankl Gottlieb között Ökröss Bálint közjegyző előtt, 1878-ban kötött, ua. házat illető adásvételi pótszerződés.
Gyámi számadások az összes gyám részéről.
Torkos László bérleti szerződése a Nagymező z. 52. sz. házra (német, 1869)
magyar
Participant
Name Wilfinger Samu
Role in affair örökhagyó
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Status/occupation kereskedő
Address/Location Pest József tér 12. lakhely
Pest Terézváros 1451 sz. lakhely

Name Wilfinger Gizella kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Tobisch Károlyné (korábban: Wilfinger; született König Jozefa)
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Address/Location Pest József tér 12. lakhely
Pest Kerepesi út 14. lakhely

Name König Károly
Role in affair gyám
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Status/occupation kereskedő
Address/Location Pest Valero u. 6. lakhely
Pest Új u. 26. lakhely

Name Wilfinger Pál kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of Birth 1852 körül
Status/occupation hajóskapitány (1878)
Address/Location Budapest IV. ker. Havas u. 3. lakhely

Name Wilfinger Vilma kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Address/Location Budapest Lovag u. 4. lakhely

Name Wilfinger Sándor kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1870-s évek (1870-1879)

Name Wilfinger Sámuel kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1870-s évek (1870-1879)

Name Torkos Lászlóné Wilfinger Emília
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1870-s évek (1870-1879)

Name Wilfinger Pál
Role in affair örökhagyó
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Address/Location Pest Terézváros Nagymező u. 1129. ingatlan tulajdon

Name König Julianna özv.
Role in affair gyám
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Address/Location Pest Terézváros Gyár u. 4. lakhely

Name Wilfinger Pálné özv. König Janka
Role in affair gyám
Date of event 1870-s évek (1870-1879)
Status/occupation magánzónő
Address/Location Pest IV. ker. Lovag u. 4. lakhely
Pest Terézváros Nagymező u. 1129. ingatlantulajdon

Name Pataky Imréné Wilfinger Sarolta
Role in affair örökös és gyámolt

Content provider