HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02896 - Balás

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 02896 - Balás
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 02896
Description Balás vezérnév alatt három ügy különíthető el egymástól: Balás Edéné sz. Forinyák Hermina hagyatéki ügye, Balás Ede hagyatéki ügye, valamint kiskorú fiuk gyámsági ügye.
Kisk. Balás Béla gyámsági ügyében a gyámi kinevező határozat nem található az iratok között, így az esemény időpontjaként a fennmaradt iratok kezdő dátuma, 1872 került feltüntetésre. Az ügyben fennmaradt éves gyámi elszámolások: 1872-1887. A legéndi birtok (Nógrád vm.) haszonbérleti ügyei: haszonbérleti szerződések (1861, 1874, 1883); bordézsmaváltásg ügyében legéndi lakosok 1872-ben tett nyilatkozata az 1861-ben fizetett bordézsmáról; újabb legéndi birtok megvásárlása és haszonbérbe adása (1880). A Nádor u. 7. sz. ház (Forinyák-féle ház) házbérnegyed-kimutatása 1875-ből (lakások szerint a bérlők neve és foglalkozása feltüntetve).
Balás Ede hagyatéki ügye mindössze a végrendeletet és a hagyatéki leltárt tartalmazza.
Balás Edéné sz. Forinyák Hermina hagyatéki ügye egyedül a kihirdetett végrendeletet tartalmazza. Miután az elhalálozás időpontja nem derül ki, így az esemény időpontjaként a végrendelet kihirdetésének dátuma lett feltüntetve.
magyar
Participant
Name Balás Béla sipeki kisk.
Role in affair gyámolt
Mother's name Forinyák Hermina
Date of Birth 1863.08.03.
Date of event 1872
Religion róm.kat.
Address/Location Pest Lipótváros Nádor u. 7. házingatlan
Nógrád vm. Legénd birtok

Name Balás Ede sipeki
Role in affair örökhagyó
Date of event 1869.04.04.
Status/occupation váltótörvényszéki tanácsos
Religion róm.kat.
Address/Location Pest Lipótváros Nádor u. 7. lakhely
Nógrád vm. Legénd birtok
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Balás Edéné Forinyák Hermina
Role in affair örökhagyó
Date of event 1864.05.06.
Religion róm.kat.
Address/Location Pest Lipótváros Nádor u. 7. lakhely
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Balás Béla sipeki kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Forinyák Hermina
Date of Birth 1863.08.03.
Date of event 1869.04.04.
Religion róm.kat.
Address/Location Pest Lipótváros Nádor u. 7. házingatlan
Nógrád vm. Legénd birtok

Content provider