HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00812 - Masjon

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 00812 - Masjon
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1873
Reference number 00812
Description A Masjon iratokban két hagyatéki ügy különíthető el. Először Mosjon (sz. Teasdale) Márta hagyatéki ügye, melyben gyermekei: Mária, Vilmos, Jakab, Katalin és János voltak az örökösök.
Másodszor a kiskorú Katalin (1869. okt. 27.) és Jakab (1872. aug. 5.) halála után ezek hagyatékainak ügye.
Az iratok között megtalálható a vizivárosi házra vonatkozó telekkönyvi másolat, a ház adókönyvecskéi, illetve a gyámi számadások (1871-1875).
magyar
Participant
Name Masjon Vilmos (William) kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1871-1875
Status/occupation joghallgató/háztulajdonos
Address/Location Budapest Viziváros Fő u. 60/a lakhely

Name Teasdale C. Vilmos
Role in affair gyám
Status/occupation mérnök/birtokos
Address/Location Buda lakhely
Balatonfüred lakhely

Name Masjon Teasdale Márta (Martha)
Role in affair örökhagyó
Date of event 1871-1875
Status/occupation házbirtokos
Address/Location Buda Viziváros Fő u. 60/a házingatlan tulajdon
Significant document types Hagyatéki leltár: nincs

Name Morocza Kálmánné Masjon Mária
Role in affair örökös
Date of event 1871-1875
Status/occupation járásbíró neje
Address/Location Balatonfüred

Name Masjon János
Role in affair örökös és gyám
Date of event 1871-1875
Status/occupation gyáros
Address/Location Ausztria Graz

Name Masjon Jakab (James) kisk.
Role in affair örökös és örökhagyó
Date of event 1871-1875
Status/occupation technikus
Address/Location Balatonfüred
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Masjon Katalin kisk.
Role in affair örökös és örökhagyó
Date of event 1871-1875
Address/Location Buda Viziváros Fő u. 59. lakhely
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Andaházy László
Role in affair gyám
Date of event 1871-1875
Status/occupation ügyvéd és váltó jegyző
Address/Location Buda Viziváros Fő u. 59. lakhely

Content provider