HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 06223 - Dona

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 06223 - Dona
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 06223
Description Dona-vezérnév alatt három ügy különíthető el: Dora Jánosné sz. Dona Mária hagyatéki ügye, Dona Döme hagyatéki ügye, valamint kisk. Dora Szilárd (másképpen Constantin) Demeter gyámsági ügye.
Dona Döme hagyatéki ügyében Steinbach István, valamint Görgei István közjegyző járt el. Az iratok között csak a pótvégrendelet található meg, a végrendelet nem.
Dona Döme papírkereskedést tartott fenn (IV. Mária Valéria u., a Magyar Általános Biztosító Társulat palotájában).
A Belváros, Koronaherceg u. 7. sz. alatti házhoz kapcsolódóan a gyámsági ügy tartalmaz iratokat az 1871-ben elhunyt Blana Illésné sz. Bandy Erzsébet hagyatéki ügyéből. Becsatolva megtalálható Blana Illésné 1863-ban kelt német nyelvű végrendelete.
A Koronaherceg utcai ház újjáépítésének ügyében az iratok között található egy 1878-ban kelt szakértői vélemény a ház jövedelmezőségéről (Wagner János és Pucher József építészek aláírásával), valamint Hauszmann Alajos újjáépítési költségvetése ugyancsak 1878-ból.
A dunapentelei birtokhoz kapcsolódóan a gyámsági ügy iratai között megtalálható az 1874-ben elhunyt barkóczi Rosty Pál hagyatéki leltára (1874). A kiskorú gyámolt javára 1878-ban vásárolt nemesi birtok eladói között megtalálható a br. Eötvös, a gr. Amade, a gr. Batthyány, valamint a Trefort család, mint Rosty Pál örökösei. Becsatolva megtalálható a birtok kataszteri íve, valamint egy 1874-ben kelt haszonbérleti szerződés az akkori tulajdonossal, Rosty Pállal.
magyar
Participant
Name Dora Jánosné Dona Mária
Role in affair örökhagyó
Date of Birth Rózsa Anna
Date of event 1873.07.11.
Status/occupation földbirtokosnő
Address/Location Pest Belváros Koronaherceg u. 7. lakhely, házingatlan
Fejér m. Dunapentele birtok
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Dora Szilárd Demeter kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Dona Mária
Date of event 1873.07.11.
Address/Location Pest Belváros Koronaherceg u. 7. házingatlan
Fejér m. Dunapentele birtok

Name Dona Döme
Role in affair örökhagyó
Date of event 1876.07.25.
Status/occupation kereskedő
Address/Location Pest Belváros Koronaherceg u. 7. házingatlan
Pest Lipótváros Háromkorona u. 125. házingatlan
Pest Józsefváros Zsák u. 123. házingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Dora Szilárd Demeter kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Dona Mária
Date of event 1876.07.25.
Address/Location Pest Belváros Koronaherceg u. 7. házingatlan
Pest Lipótváros Háromkorona u. 125. házingatlan
Pest Józsefváros Zsák u. 123. házingatlan

Name Dora János
Role in affair gyám
Date of event 1873.07.11.
Status/occupation földbirtokos
Address/Location Budapest Belváros Koronaherceg u. 7. lakhely
Fejér m. Dunapentele lakhely

Content provider