HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 02158 - Kovács

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 02158 - Kovács
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1873
Reference number 02158
Description -1866-ban kelt adásvételi szerződések, Kovács Benjámin és neje sz. Tompa Eszter vevők, illetve csókakátói birtokosok között
-1869-es becslevél és 1871-es törvényszéki szakértői vélemény a Bp. Józsefváros Tömő u. 375. bérház állapotáról
- házjövedelem kimutatások
- házadó kimutatás
- házjövedelem elosztására vonatkozó tárgyalási jegyzőkönyvek
magyar
Participant
Name Kovács Benjámin
Role in affair örökhagyó
Date of Birth 1831 körül
Date of event 1866.09.09.
Status/occupation majoros, háztulajdonos
Religion ref.
Address/Location Pest Józsefváros Tömő u. 375. házingatlan tulajdon (fele részben)
Pest m. Csókakátó szántók (fele részben)
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Kovács Károly kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Tompa Eszter
Date of Birth 1858 körül
Date of event 1866.09.09.

Name Kovács Lajos kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Tompa Eszter
Date of Birth 1859 körül
Date of event 1866.09.09.

Name Kovács Eszter kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Tompa Eszter
Date of Birth 1862 körül
Date of event 1866.09.09.

Name Szaniszló Márkné (előbb: Kovács Benjáminné) Tompa Eszter
Role in affair gyám
Date of event 1866.09.09.

Name Schiller Gyula dr.
Role in affair vagyongondnok
Date of event 1866.09.09.
Status/occupation ügyvéd
Address/Location Pest Nádor u. 18.

Content provider