HU BFL - IV.1202.cc - 1709 - a.a.47 - Kehl

Reference code HU BFL - IV.1202.cc - 1709 - a.a.47 - Kehl
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1202.cc - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Pest Város Tanácsának iratai. Végrendeletek és hagyatéki leltárak /Testamenta et Inventaria/
Type hagyatéki ügy
Year 1709
Reference number a.a.47
Description Kehl Nicolai sótisztviselő, elhúnyt: 1709. október 4., a leltár készült október 10-én.
Örökösei özvegye Gertraut Renata, és lánya Gertrauth (8 éves)
Házuk: Belváros 185. (azóta megszűnt ingatlan)
A leltár 45 tétel (fasc.) levelezést, hivatalos és magániratot sorol fel.
Az iratban a leltárnak egy hiteles és egy hitelesítés nélküli példánya található.
származik: Cronenburg in Franckhen (Németo.) polgárjoga 1699. június 13.
német
Extent 21 pagina
Participant
Name Kehl Miklós
Role in affair örökhagyó
Date of event 1709
Status/occupation sótisztviselő
Address/Location Pest Belváros 185
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Kehl Gertrúd Renáta
Role in affair örökös, özvegy
Date of event 1709
Address/Location Pest Belváros 185
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Kehl Gertrúd
Role in affair örökös
Date of Birth 1701 körül
Date of event 1709
Address/Location Pest Belváros 185
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Content provider