HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 09309 - Kiss

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 09309 - Kiss
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1874
Reference number 09309
Description Özv. Kiss Mihályné sz. Kun Erzsébet hagyatéki ügyében csak a hagyatéki leltár és a hagyatéktátadó végzés található.
Kisk. Kiss Árpád hagyatéki ügyében mindössze egyetlen irat található.
magyar
Participant
Name Kiss Mihályné özv. Kun Erzsébet
Role in affair örökhagyó
Date of event 1870.04.18.
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: nincs

Name Kiss Mihály kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Kun Erzsébet
Date of Birth 1853 körül
Date of event 1870.04.18.

Name Kiss Árpád kisk.
Role in affair örökös és örökhagyó
Mother's name Kun Erzsébet
Date of Birth 1861 körül
Date of event 1875.08.23.
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Kiss Erzsébet kisk.
Role in affair örökös
Mother's name Kun Erzsébet
Date of Birth 1865 körül
Date of event 1870.04.18.

Content provider