2 hit(s) (0.087 seconds)
1. 258957 • 1255-00-00 • Másolat • BÉLA 4 KIRÁLY
The old reference of the records: [...] archív v Košiciach Pobočka Košice Szepsi város levéltára Szepsi város tanácsa Oklevelek U 569
2. 258958 • 1480-00-00 • Másolat
The old reference of the records: [...] archív v Košiciach Pobočka Košice Szepsi város levéltára Szepsi város tanácsa Oklevelek U 569