5 hit(s) (0.023 seconds)
1. 277872 • 1503-04-24 • Eredeti
The old reference of the records: [...] Kniznica Slovenskej Akadémie Vied Bratislava Pozsonyi Liceumi Könyvtár Budai jogkönyv U 845
2. 277872 • 1500-00-00 • Protokollum
The old reference of the records: [...] Kniznica Slovenskej Akadémie Vied Bratislava Pozsonyi Liceumi Könyvtár Budai jogkönyv U 845
3. 277872 • 1403-1439 • Eredeti
The old reference of the records: [...] Kniznica Slovenskej Akadémie Vied Bratislava Pozsonyi Liceumi Könyvtár Budai jogkönyv U 845
4. 277872 • 1453-00-00 • Eredeti
The old reference of the records: [...] Kniznica Slovenskej Akadémie Vied Bratislava Pozsonyi Liceumi Könyvtár Budai jogkönyv U 845
5. 277872 • 1502-00-00 • Formulárium
The old reference of the records: [...] Kniznica Slovenskej Akadémie Vied Bratislava Pozsonyi Liceumi Könyvtár Budai jogkönyv U 845