1 hit(s) (0.064 seconds)
1. 277947 • 1435-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
The old reference of the records: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Aechtpuch U 856