200 hit(s) (0.030 seconds)

1. 289016 • 1507-05-28 • Eredeti • SDBYKY MÁRTON KÖZJEGYZŐ
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
2. 288977 • 1355-01-24 • Átírás 1355 • LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
3. 288977 • 1355-01-25 • Átírás 1355 • LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
4. 288978 • 1355-04-12 • Átírás 1357 • LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
5. 288979 • 1355-04-30 • Átírás 1357 • MAGYAR KÖVETEK
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
6. 288977 • 1355-09-01E • Eredeti • JANUSSIUS KRAKKÓI DÉKÁN
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
7. 288977 • 1355-09-01K • Eredeti • PACZONOWI JAKAB KRAKKÓI KÖZJEGYZŐ
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
8. 288959 • 1356-05-01 • Eredeti • KÁROLY 4 CSÁSZÁR
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
9. 288978 • 1357-08-28 • Eredeti • JANUSSIUS KRAKKÓI DÉKÁN
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
10. 288978 • 1357-08-28 • Eredeti • PACZONOWI JAKAB KRAKKÓI KÖZJEGYZŐ
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
11. 288979 • 1357-09-27 • Eredeti • JÁNOS KRAKKÓI DÉKÁN
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
12. 288979 • 1357-09-27 • Eredeti • RUSKOWI HENRICUS BOROSZLÓI KÖZJEGYZŐ
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
13. 288980 • 1364-05-08 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
14. 288969 • 1368-00-00 • Eredeti • KÉSMÁRK VÁROS
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
15. 288981 • 1369-02-14 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
16. 288982 • 1386-06-09 • Eredeti • ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
17. 288983 • 1388-08-02 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
18. 288971 • 1395-00-00 • Eredeti • MIRCEA MOLDVAI VAJDA
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
19. 288984 • 1403-04-04 • Eredeti • ORSZÁGNAGYOK
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]
20. 288970 • 1411-00-00 • Eredeti • SÁNDOR MOLDVAI VAJDA
The old reference of the records: DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY U szekció Lengyelország Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe [...]