DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227) • 38495

DL-DF 38495
Date 1384-11-19
Issuer of charter ZÁGRÁBI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 227 / 23
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Survival form Átírás 1397
Abstract in festo b. Elizabeth vidue. A zágrábi káptalan jelenti, hogy midőn egyeztető oklevele szerint Ztoymeryc-i Vayn fia: Jakab, Benk fia: Raduan, Ztoymerych fia: Miklós, Iwech fia: Juan, György fia: Dragech és Vid fia: Simon részére ..escyh-i István mester kanonoktársát küldte ki, továbbá Ztoymerych-i Lőrinc fia: Fábián, György fia: Balázs, Bouzlaus fia: Radiuan, Wlehech fia: Márton, Lachk fia: Junyek, Daniko fia: Gerd, Iwan fia: Simon és Wlehk fia: Jwssa részére pedig Marancha-i János mestert, akik okt. 3-án és más napokon kiszálltak a két fél összes birtokaihoz és a felek jelenlétében, jelen lévén azonkívül Sarnicus fia: Péter és György fia: Kenisa, meg Vayn fia: András, akik semmiben sem mondtak ellen, a két fél birtokai között mindenütt meghúzták a határokat. Helyrajzi elnevezések a határjáráskor: aqua Diana vocata, fluvius Glyna, aqua Vnakyn, Superior Ztoymerych, Inferior Ztoymerych, fovea wlgariter Vertaeha, aqua Glynicza, generatio Ladyhouich. Átírta: 1397. febr. 25. Zsigmond király. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider