DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • K. Papp Miklós gyűjteménye (Q 372) • 50338

DL-DF 50338
Date 1381-10-13
Issuer of charter EGRI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 372
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • K. Papp Miklós gyűjteménye (Q 372)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract in quindenis festi scti Michaelis archangeli. Az egri káptalan bizonyítja, hogy Wtas-i Márton fia Simon fiai: Miklós, István, Simon és János bizonyos tartozásuk ügyében olyképpen egyeztek meg Beleser-i Bako fiaival: Pállal, Literatus Mihállyal, Lászlóval és Jánossal, hogy a 70 forintból 20-at már kifizetvén 25-25 forintot újévkor, illetőleg pünkösd másodnapján fogják megfizetni. Papír, záró pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács)

Content provider