DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65788

DL-DF 65788
Date 1375-08-29
Issuer of charter SZEPESI JAKAB ORSZÁGBÍRÓ
The old reference of the records Q 22 / 100 E
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract 1375-08-22 (hibás) keltezéssel (8. die termini, ti. oct. assumpt. Virg.) Wyssegrad. Scepus-i Jakab országbíró a Lukács fia: János által a sági konvent levelével képviselt Gergely Bozouk-i prépost perét Kekkew-i Byter fia: Péter fia: György és Gyarmath falubeli jobbágyaI. Guren bíró, Holeech fia: János és Zomor fia: István ellen, amelyet Nagyboldogasszony ünnepének nyolcadán (aug. 22.) indított a sági konvent idéző és vizsgálati levelében leírt ügyben, a György részére kiadott királynéi parancsra Szt. Mihály napjának nyolcadára (okt. 6.) elhalasztja. – Az oklevelet, pecsétje távollétében, Bubeek György királynéi tárnokmester pecsétjével látta el. Papíron, hátlapján zárópecsét nyoma. DL 65788. (ad Arch. Kékkő n. 43.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 153.

Content provider