DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Lippich család (Q 244) • 67932

DL-DF 67932
Date 1374-08-01
Issuer of charter ZALAI KONVENT
The old reference of the records Q 244
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Lippich család (Q 244)
Survival form Átírás 1380
Abstract 8. d. Jacobi. A zalai konvent bizonyítja, hogy a kiküldött hites személy jelenlétében 4 fogott bíró János budai prépost, comes capellae et secret. Cancell. regis 1374. július 25. előtt kelt bizonyságlevelében foglalt békés egyezség alapján Byky possessiót Polyah-i Imre fia Péter és Byky János fia Péter között két egyenlő részre osztották és a részeket a feleknek átadták. Csonka szöveg, a vasvári kápt. 1380. április 1-i átírásából, kissé hiányos a szöveg. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Content provider