DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247954

DL-DF 247954
Date 1364-05-15
Issuer of charter KONT MIKLÓS NÁDOR
KONT MIKLÓS KUNOK BÍRÁJA
The old reference of the records U 468 / 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract Wyssegrad. Kont Miklós nádor bizonyságlevele arról az egyezségről, amelyet Fwlnempty-i György fia Péter és fivére, Jakab az egyik részről, a másik részről pedig Akus mester és fiai: Mykch és László kötöttek egymással a Fwlnempty és Kwzepnempty possessiókban lévő birtokaikat illetően. Az ügy menete: Abawywar és Sarus vármegyék 1363. november 6-án, Kassa civitasban tartott közgyűlésén György fia Péter felszólította Akus mestert és mondott fiait, hogy bizonyítsák be a nevezett possessiókkal kapcsolatos jogaikat. A közgyűlés pedig kötelezte az érdekelteket, hogy 1364. január 13-ig mutassák be a nádor előtt az ebben az ügyben kiadott okleveleiket. A mondott határnapon Mykocha fia Pál, Akus mester és fiai ügyvédje a következő okleveleket terjesztette elő: Erzsébet királyné 1278-ban kiadott oklevelét (lásd 4. sz.), az egri káptalan 1319-ben kiadott oklevelét (lásd 17. sz.), az egri káptalan 1339-ben kelt oklevelét (lásd 28. sz.), amelyben az átírja saját 1324. december 13.-án kiadott oklevelét (lásd 18. sz.), valamint Sándor ispán, országbíró 1325 január 22-én kelt oklevelét (lásd 20. sz.), és Miklós nádor 1350 március 24-én kelt oklevelét (lásd 40. sz.). – Ezzel szemben György fia Péter, Ágnes királyné 1296-ban kiadott oklevelét (lásd 14. sz.), és az egri káptalan 1340-ben kelt oklevelét (lásd 29. sz.) mutatta be, amely utóbbiban át van írva Sándor ispán 1325 január 22-én kelt oklevele (lásd 20. sz.). Mivel Miklós nádor a György fia Péter által bemutatott okleveleket nem tartotta elégségesnek az ítélethozatalra, azért kötelezte őt, hogy 1364. május 1-ig hat márka büntetés terhe alatt mutassa be eredetiben is, és ne csak másolatban Sándor ispán, országbíró oklevelét, illetve terjesszen elő egyéb, erre a tárgyra vonatkozó oklevelet. A május 1-re kitűzött határnapon azonban a személyesen megjelent György fia Péter és fivére Jakab, valamint Akus mester és Mykocha fia Pál – aki a zalai konvent ügyvédvalló levele szerint Akus mester fiait képviselte – elálltak a per folytatásától és olyan egyezségre léptek, hogy kölcsönösen átengedik egymásnak azokat a birtokrészeket, amelyeket a mondott Fwlnempty és Kwzepnempty possessiókban eddig is birtokoltak és egyben érvénytelennek jelentenek ki minden ellenzést, tiltást, stb., amit eddig az ezen birtokok ügyében folyó perek során egymás ellen kiadattak. Hártyán, függőpecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 6. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. BmLt. IV. A. 501/d. Sp. I. fasc. I. nr. 4. Provenienciája ismeretlen. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 41/44.

Search result navigation
Content provider