DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Petrovay György gyűjteménye (Q 356) • 38813

DL-DF 38813
Date 1363-08-27
Issuer of charter LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 356
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Petrovay György gyűjteménye (Q 356)
Survival form Átírás 1363
Abstract in Lypche. die dominice proximo ante f. decollationis B. Johannis B. Lajos király a turóczi konventhez. Eléje járultak Prouna-i Pál fiai: Beke és András és Prouna-i Serephyl fiai: Pál és György és elsorolván szolgálataikat és érdemeiket, kérték a királytól, hogy Mezeuhaz Turocz megyei királyi birtokot, amelyet eddig is birtokoltak celato jure regie, adja nekik örök tulajdonul. A király megbocsátja bűnüket, hogy a király jogát eltitkolták és figyelembe véve hűséges szolgálataikat, új adomány címén Prouna-i Pál fiainak: Andrásnak és Bekének és Prouna-i János fiainak: Pálnak és Györgynek adja Mezeuhaz birtokot összes tartozékaival örök tulajdonul. Meghagyja azért a konventnek, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki Mezeuhaz birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be abba új királyi adomány címén Bekét és Andrást, Pált és Györgyöt. kijelölt királyi emberek: Georgius filius Abrahe, vel Stephanus filius Andree de Nadoser, aut Bartholomeus filius ejusdem Andree, átírta: 1363. augusztus 27., Turóczi konvent. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider