DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247983

DL-DF 247983
Date 1362-05-20
Issuer of charter MIKLÓS JÁSZÓI PRÉPOST
JÁSZÓI KONVENT
The old reference of the records U 468 / 35
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 35
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract (Jászó). Miklós prépostnak és a Jazow-i Keresztelő Szent János monostor konventjének bizonyságlevele, amely szerint az előtte személyesen megjelent Heghalia-i Pethew (?) fia Miklós a következő örökvallást tette: a nővére, Erzsébet nemes asszony iránt érzett testvéri szeretettől indíttatván neki és rajta keresztül férjének, Tamás fia Lászlónak ajándékozta örökre szóló és visszavonhatatlan birtoklásra összes haszonvételeivel együtt a mondott Heghalia possessióban lévő birtokrészének negyed részét, amely az ő telke mellett fekszik. Az adomány nem vonatkozik egy telekre, amely az Izdra patak közelében van. Az adományozott birtokrész határai a következőek: Miklós mondott telkét elhagyván a határ északi irányban tart, Miklós háza felé, majd megérkezik egy kőhöz, amely a gyümölcsösben van. A gyümölcsösből északi irányba lép ki és egy úthoz érkezik, amely az erdőben fut és van mellette egy földből felhányt határjel; ennél kelet felé fordul és megérkezik egy másik földből hányt határjelhez, ahol dél felé fordul és megérkezik ahhoz a földből hányt határjelhez, amelyik Kolbasa birtoktól választja el a mondott birtokrészt. Kolbasa határjelei mentén lefelé futván Miklós egyik jobbágyának a telkéhez érkezik, úgy, hogy közben ötholdnyi földet zár be, majd eljutván a mondott Izdra folyóhoz, annak mentén visszatér a kiinduló ponthoz, és ott befejeződik. – Az adományozáshoz beleegyezésüket adták rokonaik: Tamás fia Péter, Miklós fia László, valamint István fiai: László, Jakab és Miklós. – Az adományozó Miklós arra is kötelezte magát, hogy ha nem tudja megvédelmezni nővérét a mondott birtokrész birtokában, akkor egy hasonló nagyságú és minőségű birtokrésszel fogja kielégíteni. Ha erre nem lenne képes, akkor negyven márka kötésben marasztaltassék el. Hártyán, ráfűzött pecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 35. Korábbi jelzete: BAZmLt. XIII. 13. (A Sztárnyai Nagy család levéltára) sz. n. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 40/42.

Search result navigation
Content provider