DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24) • 67666

DL-DF 67666
Date 1361-02-26
Issuer of charter LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 24 / 3
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract in Cassa. tertio die f. b. Mathie ap. Lajos király bizonyítja, hogy megjelent előtte Crasna megyéből Bursouch-i Tamás fia Miklós és kérte a királyt, hogy királyi kegyelemből mentse fel őt a Proscriptio szégyenfoltjától, amelyre Crasna megye comesének és szolgabíráinak az ítélete juttatta és adjon neki engesztelést. A király abból indulva ki, hogy a király szívét mindig ékesítenie kell az irgalmasság és kegyesség erényeinek, azért a jelen esetben is irgalmat érezve a szemeitől megfosztott és elítélt Tamás fia Miklós szegénységével és nyomorúságával szemben, felmenti őt ”a nota et rubidine proscriptioris”, és őt minden alól teljesen felmentettnek jelenti, megsemmisítve illetőleg érvénytelenítve az erre vonatkozó ítéletet, de a jövőben Miklósnak az ilyen cselekedetektől őrizkednie kell. Azt is megengedte neki, hogy összes birtokait, bárkinél is legyenek azok elzálogosítva, visszaszerezhesse. Eredeti, hártya, hátlapján pecsét nyoma, mely alatt a következő szöveg: Relatio magistri Nicolai prothonotarii per Thomam t... – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider