DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Csánki Dezső gyűjtemény (Q 284) • 107490

DL-DF 107490
Date 1358-04-04
Issuer of charter ZÁGRÁBI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 284
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Csánki Dezső gyűjtemény (Q 284)
Survival form Másolat
Abstract IV. p. Pasce. A zágrábi káptalan tanúsítja, hogy a Lajos király külön parancsára eljáró lesták szlavóniai általános helynök kérésére kiküldte hiteles emberét Dénes mestert, dékánt, akinek jelenlétében Jakab helynöki ítélőmester és Péter Zanabor-i várnagy, az általános helynök megbízottai megújították, ill. kijelölték a Zágrábmeze-i (de campo Zagrabiensi) Iwan fia Iwan Puztadulsycha nevű, a Toplic-i (Thoplicensi) egyháztól hűbéri jogon szerzett birtokát a Selyn-i királyi vár birtokaitól elválasztó határokat, és miután az oklevélben részletesen felsorolt határjelek kiigazítása és felállítása a Selyn-i királyi vár népei és a Selyn-i várnagy jelenlétében megtörtént, Iwan fia Iwant meghagyták az említett földek birtokában. 1880-i egyszerű másolat, papír, 3 lap. – Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky)

Content provider