DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tiszáninneni kerületi tábla (Q 361) • 39231

DL-DF 39231
Date 1351-08-13
Issuer of charter TURÓCI KONVENT
The old reference of the records Q 361
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tiszáninneni kerületi tábla (Q 361)
Survival form Másolat 1601-1700
Abstract sabbato proximo ante f. Assumptionis B. Marie Virg. A turóci konvent (Pál prépost és a konvent) jelenti Lajos királynak, hogy megkapta 1351. július 29-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében István fiával: Jánossal kiküldte hites emberét (név nincs), akik augusztus 1-jén kiszálltak Loudanus fiainak a birtokrészéhez, és ott egybehívták a szomszédokat és más illetékeseket és azoktól megtudták, hogy Donch mester minden hibájuk nélkül elvette bizonyos földjeiket a Magna Villa felőli oldalról és azokat Magna Villa lakóinak adta használatra. Másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider