DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Magyar nemzeti múzeumi törzsanyag (Q 10) • 44118

DL-DF 44118
Date 1138-09-03
Issuer of charter BÉLA 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 10 / 1902 23
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Magyar nemzeti múzeumi törzsanyag (Q 10)
Survival form Tartalmi átírás 1329
Abstract 1139-00-00 (indictione I, epacta XVIII, concurrente [V°]) II. Béla király összeírja az általa és atyja Almus herceg által a Demes-i egyháznak adományozott birtokokat, egyebek között Chepel faluban 10 szőlőt és 20 szőlőmunkást adományozván, kiknek neve: Egen, Turdi, Vagy[n, Em]dech, Gabriel, Syma, Bathyan, Gius, Lengel, Ffyzeke; [Guku Munos, S]ymogy, Bebusity, Damyan, Sarlandi és a kenyéradók között megnevezettek. (A tartalmi átírás az adomány csepelyi cikkelyeinek szó szerinti másolatát jelenti.) - I. Károly király 1329. január 18-i átírásából vett kivonatos átirat. 17-19. sor. - Az évszám az 1329-i átírásban 1138, s megjegyzendő az is, hogy a concurrens-szám (V°) oklevelünk írójának a tollában maradt. - I. Károly oklevelének eredetije az esztergomi székesfőkáptalan magánlevéltárában Lad. 70. fasc. 1. n. 4. jelzet alatt (DF 238281). - Reg. Arp. 63. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 18 (1987) 1. sz.

Content provider