DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24) • 67664

DL-DF 67664
Date 1341-09-28
Issuer of charter VÁRADI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 24 / 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract feria sexta prox a. f. b. Michaelis arch. A váradi káptalan bizonyítja, hogy midőn a király levelének vétele után annak az emberével: Orrus ”ductus” Miklós mesterrel, Legnyche-i várnaggyal kiküldte a saját emberét: Dominicum decanum, canonicum minoris ecclesie Beate Virginis et sacerdotem chori ecclesie nostre, hogy a Karazna megyében fekvő Wolko birtokot, amelyben kővár áll, és a Wolko-hoz tartozó más birtokokat statuálják Domonkos fia Donch mester, Komárom és Karazna megyék comese meg fiai: Miklós, István, János és László mesterek részére, a kiküldöttek a többi közt szeptember 10-én (feria secunkda prox. post f. nativitatis Gloricse Virginis) kiszálltak a Wolko birtokhoz tartozó Karazna nevű birtokhoz és a szomszédok és határbirtokosok jelenlétében azt a régi határok mellett meghatárolták Pál fia Tamásnak Worsoch nevű földje felől és a következőképpen választották el a nevezett Worsochtól, hogy a két birtok között prima meta incipit in loco Mocharligeth dictum (!), ubi tres mete, quarum una separat a meridie possessioni Karazna, secunda possessioni Worsoch, tertia possessioni Perechen. Finitis ibi metis possessionis Perechen, procedit ad orientem, ubi due mete, quarum una separat possessioni Karazna, alia possessioni Worsoch. Abinde itur ulterius ab eadem parte orientis, tres mete, quarum una distingit possessioni Karazna, alia possessioni Worsoch, tertia vero possessioni Benseteleke. Dehino currit ulterius, ubi prope eandem possessionem Worsoch due mete, modo preimisso eisdem possessionibus Karazna et Worsoch separantes, et ibi eedem mete terminantur. Eredeti, hártya, pecsét nem látszik rajta. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider