DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90) • 26706

DL-DF 26706
Date 9999
Alternative date 1361-1370
Issuer of charter JÁNOS ZALAI ISPÁN
JÁNOS VESZPRÉMI ISPÁN
The old reference of the records Q 90 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Jekelfalussy család (Q 90)
Survival form Másolat 1361-1390
Abstract Miklós fia János királyi tárnokmester, Zala és Veszprém megye ispánja igazolja, hogy Jekelfalvai Jekel fia, Domokos eléje rendelte Henel bírót, Hakmam és testvérét, Halmam Sykelt és Hermant, gölniczbányai esküdt polgárokat október 6-ra és előadta, hogy Henel a fentemlítettekkel összefogva mult év augusztus 11-én fegyveres kézzel és hatalommal a házára tört, feltörte szekrényeit és asszonyi ruhákat, ezüst csészéket és más holmikat 500 forint értékben és 8 marháját elrabolta, s ezen felül dec. 21-e után következő vasárnap a bíró és az említett polgárok Jekelfalva és Szentmargit possessióra törtek, az ott talált jobbágyokon zálogot vettek, a cenzust és a terrágiumot jogtalanul behajtották, amit a szepesi káptalan két inquiziciós levelével bizonyít. Erre Henel bíró és literátus György polgár a maga részéről és mint a város procurátora a többi polgár részéről azt felelték, hogy Jekel fia, Domokos és a fentemlített 2 falu jobbágyai Gölniczbánya bíráskodásának vannak alávetve és a cenzust és collectát is nekik tartoznak fizetni. Erre Jekel fia, Domokos bemutatta László király 1282. évben kiadott birtokadományozó oklevelét. XVIII. századi egyszerű másolat. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider